< overzicht

Tandwielmotoren met een redundante rem: twee remmen zijn beter dan één!

26 juni 2023
Geared motors with redundant brake

Ontwerpt u een aandrijfsysteem waarop de zwaartekracht invloed heeft? Dan is de STÖBER-redundante rem-oplossing een goede keuze.

De STÖBER-redundante rem-oplossing is een hoogwaardige servoreductor gecombineerd met een uiterst compacte synchrone servomotor met houdrem en extra rem in de motoradapter. Dit geheel blijft heel compact en is ideaal voor gebruik in een industriële omgeving.

Aandrijftoepassingen waarop de zwaartekracht een invloed heeft moeten steeds goed beveiligd worden. Dit gebeurt veelal met behulp van mechanische remmen. De remwerking kan echter ernstig worden aangetast door vervuiling of slijtage. Daarom moet de toestand van de remmen op betrouwbare wijze worden gecontroleerd en hun werking worden gehandhaafd. Een redundante rem geeft extra zekerheid.

Onze troeven van een synchrone servomotorreductoren met redundante rem:

  • Elektrisch, veerbelaste rem voor droogloop geïntegreerd in de motoradapter
  • Spelingvrije klauwkoppeling voor eenvoudige montage en demontage
  • Rembeheer in de klemmenkast van de motoradapter
  • Radiale asafdichtingsringen met twee afdichtingslippen en olieafvoeropeningen ter bescherming van de rem
  • Optionele handmatige ontgrendeling
  • Handmatige controle van de slijtage door controle van de luchtspleet met een voelermaat
  • Diverse redundante systemen volgens EN ISO 13849-1

Wat het systeem “echt veilig” maakt, is de combinatie van deze oplossing met de STOBER SD6-servoregelaar, de SE6-veiligheidsmodule en het daarin geïntegreerde veilige remmanagement.

Meer lezen op de website van STÖBER