< overzicht

De koppeling – EK8-300-B met aangepaste boutpatronen

5 februari 2024

De uitdaging: een zo flexibel mogelijke testbank die uiterst eenvoudig kan omgebouwd worden

Een testbank ontwerpen voor het testen van moderne aandrijflijnen en mechanische componenten is geen sinecure. Niet enkel worden componenten meer en meer tot op de limiet belast en wil men steeds meer nauwkeurige data verzamelen, waardoor het belang van een robuuste en nauwkeurige mechanische opstelling steeds groter wordt, ook wordt een maximale flexibiliteit van de testbank verwacht om zo veel mogelijk verschillende testopstellingen op dezelfde testbank te kunnen uitvoeren.

Een recent project voor een testbank in het domein van e-mobility, stelde de klant voor de uitdaging om maximale toepassingsflexibiliteit te bereiken met een zo eenvoudig mogelijke assemblage om de diverse testtaken die gepaard gaan met e-mobiliteit te kunnen uitvoeren.

De oplossing: een snel aanpasbare koppeling met meerdelige adaptorflenzen.

Om snelle en eenvoudige aanpassingen mogelijk te maken, worden flenskoppelingen gebruikt. Dit zijn koppelingen waarbij het over te brengen koppel of de axiale kracht alleen wordt overgebracht door de wrijving van de te verbinden onderdelen, in dit geval de bouten in de boutcirkel. Dankzij een centreerrand in de flens blijven de rotatieassen uniform, waardoor de negatieve invloed van hoge excitatiefrequenties op de meetresultaten geëlimineerd wordt.

De geïnstalleerde oplossing is een trillingsdempende en absoluut spelingsvrije elastomeerkoppeling die de integratie van een koppelsensor mogelijk maakt, naast diverse aanpassingen aan de andere kant van de koppeling. De speciale EK8-300-B koppeling biedt de gebruiker de grootst mogelijke vrijheid en levert een beslissende bijdrage aan het vereenvoudigen van de dagelijkse testtaken, waardoor de efficiëntie van het hele proces toeneemt. Verder is deze koppeling uitermate compact, wat een belangrijk pluspunt is voor aandrijflijnen met vele componenten.

De koppeling: EK8-300-B met aangepaste boutpatronen

Enkele foto's